Psychische klachten

zen_circle

Willem Pinksterboer specialiseerde zich in de behandeling van psychische klachten. Het kan daarbij gaan om aandoeningen zoals depressiviteit of angststoornissen, maar ook om emotionele verstoringen die moeilijk met één woord te benoemen zijn, of om zingevingsvragen.

Heel veel geestelijke, maar ook lichamelijke klachten ontstaan op het snijvlak tussen lichaam en geest. Hoe bewust zijn we van ons gevoel en ons lijf? Hoe gaan we met ons gevoel om? Zijn er gevoelens of emoties die we vermijden? Al die zaken hebben grote invloed op onze gezondheid. In de Chinese geneeskunst wordt de mens gezien als een onscheidbare eenheid van lichaam en geest. Bij de behandeling van psychische klachten is daarom veel aandacht voor de lichamelijke verschijnselen die altijd ook optreden. De diagnose die gesteld wordt is in feite een patroon van lichamelijke en geestelijke verschijnselen dat benoemd wordt als een verstoring van de balans van yin en yang en van de circulatie van Qi. In dit blog kun je als dat leuk vindt meer lezen over het begrip ‘Qi’.     

In de eerste fase van de behandeling zijn gesprekken belangrijk om inzicht te krijgen. Inzicht krijgen is iets anders dan bepalen wat er mis is, of begrijpen wat je verkeerd doet. Inzicht ontstaat alleen door zonder oordeel te onderzoeken waarom we zijn waar we zijn en waarom we voelen wat we voelen. Wat zijn de wetmatigheden waardoor er nu met mij gebeurt wat er gebeurt? Wat heb ik nodig voor mijn herstel? Dat word inzichtelijk gemaakt aan de hand van een door Willem ontwikkeld model dat het oosters en westers denken met elkaar verbindt. Daardoor ontstaat een helder beeld, dat concrete aangrijpingspunten biedt om mee aan het werk te gaan.

Dat werk gebeurt vooral op de behandeltafel . Transformatie en herstelprocessen kosten veel energie en juist daar ontbreekt het vaak aan. Bovendien zijn er allerlei hindernissen en blokkades in het systeem waarvan het heel erg lastig is om die op eigen kracht op te lossen. Acupunctuur ordent, herstelt en kalmeert het gehele menselijke systeem en legt daarmee een krachtige basis onder het herstelproces. De Japanse Toyohari acupunctuur is daarvoor zeer geschikt omdat deze acupunctuurstijl niet belastend en volledig pijnloos is. Bij de Toyohari acupunctuur speelt bovendien het voeden van de Qi (het versterken van de energie) een centralere rol dan bij veel andere acupunctuurstijlen. Veel mensen ervaren direct al na de eerste behandeling meer heelheid, rust of energie.

Bij het behandelproces spelen bewustwording en (zelf)compassie een belangrijke rol. Op de behandeltafel werkt de patiënt actief aan dit proces mee door het richten van de aandacht en door zich actief te verbinden met het gevoel zoals dat zich aandient in het lichaam. Hieraan werk je thuis verder aan de hand van gerichte opdrachten en door het doen van oefeningen. Indien nodig  kunnen er ondersteunend Chinese kruiden voorgeschreven worden of kunnen er voedingsadviezen gegeven worden.

Willem Pinksterboer is een geïnspireerde en betrokken behandelaar. Vanuit een grote liefde voor zijn vak en een fascinatie voor het leven, deelt hij zijn inzichten met je. Hij benadert je problemen met lichtheid en brengt je steeds weer terug naar de verwondering. Hij houdt je altijd eerlijk een spiegel voor en moedigt je aan daar in te kijken en op onderzoek uit te gaan. Hij voedt en versterkt je om het pad te kunnen gaan dat voor je ligt.   

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of wil je graag een keer persoonlijk kennis maken, bel of mail dan even. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.