AcuCoaching®: stoppen met roken

Acupunctuur is een traditionele Chinese geneeswijze (TCG), net als shiatsu, Chinese kruidengeneeskunst, tui na massage en de bewegingsvormen tai-chi en qigong. TCG, een verfijnde leer over ziekte en gezondheid, is geworteld in het .

Qi en ki

De traditionele Chinese geneeswijzen gaan ervan uit dat het lichaam doorstroomd wordt door een vitale levensenergie, qi (Chinees) of ki (Japans). Deze energie is verantwoordelijk voor alles wat er in het lichaam en in de geest gebeurt. Van de beheersing van de lichaamstemperatuur en het bedenken van oplossingen tot bewegen, eten, de voortplanting, zingen, huilen en ademen: qi of ki maakt alles mogelijk. Ook wat zich in de kosmos afspeelt, is een uiting van de beweging van qi.
Als qi niet goed stroomt of als er onvoldoende qi is, ontstaat er een onbalans. U voelt zich dan niet goed en we is waarschijnlijk ook sprake van geestelijke of lichamelijke klachten.

Yin en yang

Qi ontstaat uit twee tegengestelde krachten, yin en yang. Deze vorm van energie wordt wel vergeleken met elektriciteit, die alleen maar kan stromen als er naast een pluspool ook een minpool is.
• Yin staat voor het koele, dalende, vochtige, langzame, voedende, naar binnen gerichte en het vrouwelijke.
• Yang staat voor warm, stijgend, droog, snel, bewegend, expressief en mannelijk.

Evenwicht

Yin en yang moeten met elkaar in evenwicht zijn. Alleen dan kan de qi krachtig zijn en op een goede manier stromen. Dit evenwicht is steeds in beweging. Soms moet yang sterker zijn, soms yin. Zo is de nacht yinner dan de dag en een jongetje yanger dan een oude man. Kunt u ’s nachts niet slapen en kunt u overdag uw ogen niet open houden, dan is er iets mis met uw balans tussen yin en yang. Als een jongetje de hele dag stilletjes op een stoel zit, is hij te yin. Loopt een heer op leeftijd te schreeuwen en te springen, dan is hij waarschijnlijk te yang.

Vijf fasen

Alles beweegt in een ritme: dag en nacht, de seizoenen, het leven van mens en dier, enzovoort. Al die dingen zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit wordt duidelijk in de leer van de vijf fasen of de vijf elementen, een belangrijk onderdeel van de TCG. Iedere fase correspondeert onder meer met een kleur, een smaak, een emotie, een levensfase en met een van de organen in ons lichaam. Daarbij is iedere fase in meerdere of mindere mate yin of yang. Als het ritme van de dynamische balans tussen yin en yang verstoord raakt, raken dus ook de organen uit balans en kunnen er klachten ontstaan.

Meridianen

De energie van de organen stroomt in een heel fijn web van kanaaltjes voor het lichaam. Deze kanaaltjes worden meridianen genoemd. Ieder orgaan heeft een eigen meridiaan. Er is dus bijvoorbeeld een blaasmeridiaan, een longmeridiaan en een maagmeridiaan.

Klachten kunnen ontstaan als de energie in de meridianen geblokkeerd of verstoord wordt door een kracht van buitenaf, zoals bij een verstuikte enkel. Met de organen zelf hoeft dan dus niets mis te zijn.

Genezing

De energiestroom in de meridianen is te verbeteren door een behandeling door een shiatsutherapeut of een acupuncturist, of door de beoefening van tai-chi of qigong.
De qi kan hierbij gestimuleerd, geremd of van richting veranderd worden. Dit verbetert de functie van het bijbehorende orgaan. Yin en yang komen weer in balans, net als lichaam en geest. De tradionele Chinese geneeswijzen hebben zo een heel krachtig effect op uw zelfgenezend vermogen. Dat betekent dat de meest uiteenlopende effectief met TCG te behandelen zijn.

Preventie

Een groot deel van de kracht van TCG schuilt in het voorkomen van ziekte en klachten. Een acupuncturist of shiatsutherapeut kan u bijvoorbeeld uitstekend adviseren over uw levensstijl of uw voeding, of u helpen om goed door een drukke of zware periode heen te komen. Zo is ook regelmatige beoefening van tai-chi of qigong een uitstekende manier om gezond van lichaam en geest te blijven.

Meer vragen?

Als het goed is, heeft bovenstaande informatie veel van uw vragen beantwoord. Mogelijk zijn er ook nieuwe vragen bij u opgekomen. Voor een antwoord kunt u altijd bij uw behandelaar terecht.
AcuCoaching is een combinatie van ooracupunctuur, lichaamsacupunctuur en coachingsgesprekken. Deze effectieve combinatie is erop gericht het stoppen met roken te vergemakkelijken, maar ook om een terugval te voorkomen. Voor altijd stoppen dus.

Stoppen met roken

Er zijn veel methodes die de afkickverschijnselen verminderen. Die methodes gaan er vanuit dat alleen de nicotine afhankelijkheid het probleem is. Helaas klopt dat niet. In de loop der jaren is er een mentaal-emotionele afhankelijkheid ontstaan. Dit is een groot obstakel bij het stoppen en als daar niets aan gedaan wordt, is de kans op een terugval groot, mogelijk pas na maanden of jaren. Er zijn ook methodes die focussen op dit mentaal-emotionele deel van de verslaving, maar die schenken meestal weer geen aandacht aan de afkickverschijnselen. AcuCoaching combineert beide: het vermindert de afkickverschijnselen en helpt u de emotionele verslaving te doorbreken.

Acucoaching bestaat uit drie onderdelen:

om de afkickverschijnselen tegen te gaan en de trek in een sigaret te verminderen.
om ontspannen en in balans te stoppen.
 voor inzicht in uw verslaving en het doorbreken van de emotionele verslaving.

Stappen AcuCoaching

AcuCoaching bestaat uit de volgende stappen

  • Een eerste gesprek waarin de verslaving in kaart gebracht wordt. Aan het eind van dat gesprek bepaalt u in overleg de stopdatum.
  • Het stoppen. Na een kort tweede gesprek vindt de acupunctuurbehandeling plaats.
  • Nazorg: Indien nodig volgen nog een of twee afspraken. Die afspraken worden wel gemaakt, maar mogen, als het goed gaat, worden afgebeld. Ze fungeren als een vangnet. De AcuCoach houdt via mail of telefoon enige tijd contact om te horen hoe het gaat en om eventueel advies te kunnen geven.

Informatie

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0251-271985 of mailen naar w.pinksterboer@cig-beverwijk.nl.

Tao betekent ‘weg’. Het doel van het Taoïsme is om in harmonie met steeds veranderende omstandigheden te verkeren, om mee te gaan in de beweging en te doen wat het moment wat ons vraagt. Het kan daarbij gaan om verheven spirituele vragen, maar ook om heel praktische zaken: draag een muts als het koud is. In de bewegingsvorm tai chi zijn de harmonie en de vloeiende beweging die het Taoïsme voorstaat goed terug te zien.
De volgende klachten en aandoeningen reageren mogelijk goed op gebruik van acupunctuur en andere traditionele Chinese geneeswijzen:
– Allergieën
– Borstklachten, zoals pijn of spanning op de borst of hartkloppingen
– Buikkrampen, buikpijn, opgezette buik
– Gewrichtsklachten, zoals  stijfheid, pijnklachten, bewegingsbeperkingen of RSI
– Menstruatieklachten, PMS, overgangsklachten, witte vloed
– Transpiratieproblemen, jeuk, droge huid, psoriasis
– Hoofdpijn, migraine, duizeligheid
– Bloedarmoede, hoge of lage bloeddruk
– Schildklieraandoeningen, spraakproblemen of keelpijn
– Bedplassen, tanden krijgen
– Koude ledematen
– Verkoudheid, kortademigheid en hyperventilatie
– Misselijkheid, slechte eetlust, constipatie of diarree
– Hyperventilatie, angst, epilepsie, dwangmatig huilen of lachen
– Depressiviteit, stress, burn-out
– Tandvleesproblemen, kiespijn, slechte adem
– Ontstoken, jeukende, branderige of droge ogen
– Chronische verkoudheid, bijholte-ontsteking
– Urineweginfectie, impotentie, onvruchtbaarheid
– Rook-, eet-, alcohol- of drugsverslaving
– Zwangerschapsklachten.
Met behulp van ooracupunctuur worden de nicotinebehoefte en de bijbehorende afkickverschijnselen verminderd.
Onder afkickverschijnselen verstaan we onder andere:
• Spanningsgevoelens, nervositeit, onrust
• Emotionele instabiliteit, boosheid of down voelen
• Slaapproblemen
• Toename trek in eten
Bij ooracupunctuur worden kleine zeer dunne naaldjes in de oorschelp aangebracht.
Lichaamsacupunctuur zorgt voor een weldadige rust en ontspanning op het moment van stoppen. Dit maakt het stoppen makkelijker, vergroot uw vertrouwen en uw kans op succes om ontspannen en in balans te stoppen.
Veel mensen stoppen onvoorbereid met roken. Ze stoppen zonder een idee hoe ze om moeten gaan met de drang om weer te gaan roken. Soms geloven mensen dat ze het roken nu zo zat zijn, dat deze drang niet meer op zal treden. Helaas is dit niet zo. Of ze geloven dat als ze maar enorm hun best doen het wel goed zal komen. Ook dit is meestal niet het geval. Dan mislukt een zo enthousiast begonnen poging en dat is enorm frustrerend als je eigenlijk echt graag wilt stoppen. Een goede voorbereiding is essentieel en de coaching binnen de AcuCoaching zorgt daarvoor. Tijdens een uitgebreid coachingsgesprek wordt de verslaving in kaart gebracht en wordt duidelijk hoe de emotionele verslaving in elkaar zit. Er wordt onderzocht wat uw valkuilen zijn. Bijvoorbeeld: Wanneer rook u het meest? Bent u eerder gestopt? Waar liepen die pogingen op stuk? Inzicht in uw verslaving is een enorme steun bij het stoppen. In dit gesprek leert u hoe u om kunt gaan met de drang om weer te gaan roken. Ook als dit pas na jaren gebeurt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.