Nieuw blog over stoppen met antidepressiva

Er is in de gezondheidszorg weinig aandacht voor de begeleiding van mensen die willen stoppen met het gebruik van antidepressiva en andere medicatie. Dat is jammer, want daardoor gebruiken veel mensen deze medicatie niet omdat ze het nodig hebben, maar omdat het niet lukt om het gebruik te stoppen. In dit blog leg ik uit wat het afbouwen lastig maakt, geef ik een aantal adviezen die kunnen helpen om succesvol te stoppen en maak ik duidelijk waarom begeleiding en behandeling in de periode van het afbouwen een toegevoegde waarde kan hebben.

Stoppen met antidepressiva

12 juni: Lezing over alternatieve geneeswijzen

Een caleidoscopische lezing waarin onderzocht wordt wat de waarde van de alternatieve geneeswijzen is. Ik zoek antwoorden in wetenschappelijk onderzoek, in de geschiedenis, de filosofie, de biologie en de antropologie. Door het leggen van verbanden ontstaan inzichten die meer diepgang brengen in de discussie over dit omstreden onderwerp en die meer duidelijk maken over de gecompliceerde relatie tussen de reguliere geneeskunde en het alternatieve veld.

Plaats: Flexbieb Amsterdam IJburg
Tijd: van 20:00 tot 22:00 uur
Toegang gratis:
Aanmelden via de Flexbieb Facebook pagina: https://www.facebook.com/events/296593970763253/

Antidepressiva

Al jaren lees ik in de media berichten waarin een lange stoet deskundigen vertelt dat bewezen is dat antidepressiva zeker bij milde depressies niet effectief zijn, dat de bijwerkingen ernstig zijn, dat wetenschappelijk onderzoek met negatieve uitkomsten niet gepubliceerd wordt en dat deze middelen veel minder vaak voorgeschreven zouden moeten worden. Je zou verwachten dat het gebruik van antidepressiva door deze enorme stroom publicaties, aanbevelingen, richtlijnen en adviezen (zie literatuur) inmiddels fors zou zijn afgenomen. Het tegendeel is het geval. In dit blog zoek ik de nuance en de grote verbanden in die discussie over antidepressiva die steeds opnieuw oplaait. http://www.willempinksterboer.com/antidepressiva/