Hielspoor

HielspoorBij een hielspoor is er sprake van een pijnlijke hiel, met name als u staat en loopt. De pijn kan aan het begin van de dag erg aanwezig zijn, maar komt ook sterk opzetten bij langdurige belasting. Bij een hielspoor is er sprake van een irritatie van het botvlies op de hiel (periostitis), vaak doorat er daar een klein benig uitgroeisel is ontstaan. Dat uitgroeisel, een spina calcaneï, is het eigenlijke hielspoor. Zo’n hielspoor is bij bijna 75% van de volwassenen aanwezig, maar leidt lang niet altijd tot klachten.

Het kan ook zijn dat u de diagnose hielspoor krijgt, terwijl zo’n uitgroeisel in feite niet aanwezig is. Het botvlies is dan geirriteerd door een overbelasting van de peesplaat onder de voet. De irritatie treedt dan op bij de aanhechting van de pees aan het bot. Een hielspoor treedt vaak acuut op maar heeft een sterke neiging chronisch te worden.

Willem Pinksterboer ontwikkelde een effectieve methode om hielspoor te behandelen. De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een speciaal ontwikkelde toepassing van acupunctuur
  • Milde en pijnloze electrosimulatie van de naalden kan toegepast worden om het effect van de acupunctuur te versterken.
  • Lokale behandeling met moxa. Moxa is een gedroogd kruid uit China of uit Japan, dat heel geschikt is om acupunctuurpunten mee te behandelen. De Japanse acupunctuur kent subtiele moxatechnieken die ontstekingsremmend werken. Als het hielspoor te gevoelig is, of u ziet erg op tegen de naaldjes, kan deze techniek ook in plaats van de acupunctuur toegepast worden.
  • Rekkingen van de meridianen en spieren die betrokken zijn bij uw klacht.
  • Advies over uw manier van lopen en staan en oefeingen voor de voet.

De meeste patiënten ervaren al na enkele behandelingen een verbetering. Hoe lang de gehele behandeling duurt is afhankelijk van veel factoren. Daarover wordt u na de intake en het lichamelijk onderzoek verder geinformeerd.

Over het algemeen kan deze klacht behandeld worden in behandelingen van een half uur. De kosten daarvan zijn € 50,- per behandelingen. Vaak vergoedt uw vezekeraar een deel van deze kosten. Meer informatie hierover vindt u op de pagina kosten & vergoeding.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.