Burn-out en Overspannenheid

Acupuncturist Willem Pinksterboer specialiseerde zich in het behandelen en begeleiden van mensen die burn-out of overspannen zijn. Vanuit de passie voor zijn vak en met een grote persoonlijke betrokkenheid helpt hij mensen door deze ingewikkelde fase van hun leven. Het doel van zijn aanpak is niet alleen om snel te herstellen, maar ook om deze crisis te gebruiken voor een heroriëntatie op de manier waarop je je leven en je werk tegemoet treedt. Herstel betekent in zijn opvatting niet dat je terug gaat naar de situatie voor je klachten, maar dat je een veranderings- en bewustwordingsproces doormaakt waarna je werkelijk klaar bent voor een frisse start. Dit proces vindt niet alleen plaats in het denken, maar ook in het voelen en ervaren.

Acupunctuur ordent, herstelt en kalmeert het gehele menselijke systeem en legt daarmee de basis voor dit proces. De Japanse toyohari acupunctuur is heel geschikt om mensen die burn-out of overspannen zijn te behandelen, omdat deze acupunctuurstijl niet belastend en volledig pijnloos is. Bij de toyohari acupunctuur speelt bovendien het voeden van de qi (het versterken van de energie) een centralere rol dan bij veel andere acupunctuurstijlen. Zijn ervaring is dat mensen al direct na de eerste behandeling een verbetering ervaren. Natuurlijk is deze verbetering het begin van een herstelproces dat een langere tijd in beslag neemt.

Als aanvulling op zijn kennis en vaardigheden op het gebied van Japansese acupunctuur, de Chinese kruidengeneeskunst en de Chinese voedingsleer put Willem Pinksterboer uit zijn ervaring als yoga docent en zijn jarenlange intensieve meditatiebeoefening. Uit het samengaan van deze invloeden ontstond een persoonlijk concept waarmee burn-out klachten begrepen en behandeld kunnen worden.

Dit concept bestaat uit drie onderdelen:

1: Inzicht & coaching

Met behulp van de Chinese gezonheidsfilosfie wordt uitgelegd wat er met je aan de hand is nu je burn-out bent en hoe jij in deze situatie terecht bent gekomen. Het helpt je ook je doelen te stellen: wat wil je veranderen? waar wil je heen? Maar ook: wat houdt je tegen?

2: Ondersteuning & behandeling

Veranderen vraagt energie en focus en juist daar ontbreekt het je nu aan. De acupunctuurbehandeling zorgen voor herstel van je balans en leveren zo de kracht en de rust die je nodig hebt om je leven opnieuw te ordenen. Deze behandelingen kunnen als dat nodig is aangevuld worden met Chinese kruiden of voedingssupplementen.

3: Actie & oefening

Natuurlijk wil je zelf ook actief bijdragen aan je herstelproces. Daarom worden zo nodig voedingsadviezen gegeven en kan geput worden uit een groot arsenaal aan oefeningen voor lichaam en geest.

Iedere patiënt komt met een persoonlijke geschiedenis en met een persoonlijk klachtenpatroon de praktijk binnen. Daarom is de behandeling burn-out en overspannenheidsklachten individueel verschillend. Voor werkelijk herstel kan er geen sprake zijn van een ‘standaard’ aanpak.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.