Begeleiding bij stoppen met antidepressiva

In mijn praktijk begeleid ik mensen bij het afbouwen van het gebruik van antidepressiva. Op deze pagina vind je informatie over de achtergronden en de inhoud van dat begeleidingstraject.

Achtergrond

In een periode waarin angst, somberheid of andere sterke gevoelens je dreigden te overspoelen en je normale functioneren onmogelijk maakten, ben je in overleg met je arts begonnen met het gebruik van antidepressiva. Nu is het moment gekomen dat je overweegt die ondersteuning los te laten en het weer op eigen kracht te gaan doen. Misschien wil je afbouwen omdat je last hebt van bijwerkingen of misschien gaat het al langere tijd goed met je en voel je er simpelweg niet veel voor om de rest van je leven afhankelijk te zijn van medicatie.

Onzeker

In veruit de meeste gevallen is de begeleiding tijdens het afbouwen minimaal of zelfs helemaal afwezig. De arts geeft aan dat je het mag proberen en adviseert een afbouwschema waarmee je zelf aan de slag gaat. Maar er veel zijn onzekere factoren die het afbouwen op eigen kracht spannend en lastig maken.  

  • Je weet van tevoren niet hoe sterk en hoe langdurig de ontwenningsverschijnselen zullen zijn;
  • Je weet niet of en ik welke mate je oorspronkelijke klachten terug zullen keren;
  • De ontwenningsverschijnselen en je eigen klachten zijn vaak heel moeilijk van elkaar te onderscheiden;
  • Er is geen wetenschappelijke zekerheid over wat het beste afbouwschema is;
  • De grootste onzekerheid is de begrijpelijke angst om weer in de afgrond terecht gekomen waar je met behulp van medicatie uitgeklommen bent.

Houvast

Het ontbreken van ondersteuning tijdens dit onzekere proces draagt bij aan de onzekerheid. Een gebrek aan houvast maakt dat er gemakkelijk een vicieuze cirkel kan ontstaan als je te maken krijgt met ontwenningsverschijnselen. Onzekerheid kan leiden tot onrust en spanning, waardoor de angst om terug te vallen versterkt wordt en je klachten aangejaagd worden. Wat je nodig hebt is balans, rust en vertrouwen om goed om te kunnen gaan met eventuele ontwenningsverschijnselen of een tijdelijke terugkeer van je klachten. Begeleiding en behandeling tijdens het afbouwen kan daarbij helpen.

Behandeling

De Chinese geneeskunde richt zich op het herstellen en het bewaken van de balans. Zoals gezegd is dat precies waar het bij het succesvol afbouwen van je medicatie om draait. Ontwenningsverschijnselen zijn het gevolg van een verstoorde balans. Je systeem heeft zich ingesteld op de medicatie. Deze balansverstoring is geen ziekte. Het is een noodzakelijke stap op weg naar een nieuwe gezondere zelfstandige balans. Met behulp van acupunctuur kunnen deze ontwenningsverschijnselen behandeld worden. Acupunctuur kan in periodes waarin je balans op de proef gesteld wordt, ook preventief ingezet worden. De periode waarin je het gebruik van antidepressiva afbouwt is zo’n periode. In mijn praktijk pas ik met name de pijnloze Japanse Toyohari acupunctuur toe, waarbij de naaldjes niet door de huid gaan. Deze vorm van acupunctuur voedt en ontspant het gehele systeem een leidt tot een gevoel van evenwichtigheid en welzijn.

Begeleiding

Naast de acupunctuurbehandeling speelt persoonlijke begeleiding een belangrijke rol bij het afbouwen. Het doel van die begeleiding is te zorgen dat je de onzekerheden die bij het afbouwend van je medicatie horen, met vertrouwen tegemoet kunt treden. Hoe die begeleiding vorm krijgt, verschilt sterk van persoon tot persoon. Het is afhankelijk van de klachten, de voorgeschiedenis en vooral van de hulpvraag van de client. De volgende zaken kunnen aan de orde komen:

1. Advisering afbouwschema

Het is goed om een afbouwschema niet te rigide te volgen, maar het tempo van het afbouwen ook af te laten hangen van wat je tegenkomt in deze periode. Dit kan gaan om ontwenningsverschijnselen, maar ook om een ingrijpende gebeurtenis of stressvolle situatie waardoor het raadzaam is om wat langzamer te gaan dan het afbouwschema aangeeft. Ongeduld werkt over het algemeen averechts. Het is niet zo belangrijk hoe lang je er over het afbouwen doet. Het is veel belangrijker dat je poging uiteindelijk slaagt. In het afbouwproces houd ik daarom een vinger aan de pols. Afwijkingen van het afbouwschema worden vanzelfsprekend overlegd met de behandelend arts.

2. Ontwikkeling vaardigheden

Tijdens de intake brengen we in kaart wat je zelf al aan gereedschap hebt om je balans te versterken. Wat helpt je te ontspannen Wat versterkt je inzicht? Waar put je inspiratie uit? Waar krijg je energie van? We kijken samen hoe je die zaken zo goed mogelijk in kunt zetten. Daarnaast leer je vaardigheden en oefeningen aan die je kunnen helpen om de stormen die je onderweg mogelijk tegen komt met meer zelfvertrouwen en vastberadenheid tegemoet te treden.  

3. Omgaan met valkuilen     

Naast het in kaart brengen van je sterke punten is het ook belangrijk oog te hebben voor je valkuilen. Als je weet wat veel stress veroorzaakt en welke dingen je uit je evenwicht halen, dan kun je proberen die zoveel mogelijk te vermijden of om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Het kan hierbij gaan om psychische factoren zoals  emoties en de manier waarop je met jezelf omgaat, om sociale factoren zoals werk en relaties en om lichamelijke factoren zoals bijvoorbeeld nachtrust en voeding.

Vangnet

Je kunt dit begeleidingstraject zien als een vangnet dat je opvangt als je dreigt te vallen en als een vangrail die je op het juiste spoor houdt. We kijken samen hoe je zelf zo goed mogelijk kunt sturen zodat je je einddoel veilig bereikt. 

Afspraak en vergoeding

Neem contact met me op via info@acupunctuurhaarlem.nl of 06-42884334 voor het maken van een afspraak, of als je nog vragen hebt. Je bent ook van harte welkom voor een kosteloos  kennismakingsconsuls.

De kosten van de behandeling worden door de meeste verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De prijzen van de behandeling vind je hier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.