Begeleiding bij stoppen met antidepressiva

In mijn praktijk begeleid ik mensen bij het afbouwen van het gebruik van antidepressiva. Op deze pagina vind je informatie over de achtergronden en de inhoud van dat begeleidingstraject.

Achtergrond

Toen je een periode doormaakte waarin angst of somberheid of andere sterke gevoelens je dreigden te overspoelen, ben je in overleg met je arts begonnen met het gebruik van antidepressiva. Nu is het moment gekomen dat je overweegt die ondersteuning los te laten en het weer op eigen kracht te gaan doen. Misschien wil je afbouwen omdat je last hebt van bijwerkingen of misschien gaat het al langere tijd goed met je en voel je er simpelweg niet veel voor om de rest van je leven afhankelijk te zijn van medicatie. Bij het afbouwen van antidepressiva zijn er veel onzekere factoren en dat kan afbouwen lastig maken:

  • Je weet van tevoren niet hoe sterk en hoe langdurig de ontwenningsverschijnselen zullen zijn;
  • Je weet niet of en ik welke mate je oorspronkelijke klachten terug zullen keren;
  • De ontwenningsverschijnselen en je eigen klachten zijn vaak heel moeilijk van elkaar te onderscheiden;
  • Er is geen wetenschappelijke zekerheid over wat het beste afbouwschema is;
  • De grootste onzekerheid is de begrijpelijke angst om weer in de afgrond terecht gekomen waar je met behulp van medicatie uitgeklommen bent.

Houvast

In veruit de meeste gevallen is de begeleiding tijdens het afbouwen minimaal of zelfs helemaal afwezig. De arts geeft aan dat je het mag proberen en adviseert een afbouwschema, waarmee je zelf aan de slag gaat. Het ontbreken van ondersteuning tijdens dit onzekere proces draagt bij aan de onzekerheid. Een gebrek aan houvast maakt dat er gemakkelijk een vicieuze cirkel kan ontstaan als je te maken krijgt met ontwenningsverschijnselen. Onzekerheid kan leiden tot onrust en spanning, waardoor de angst om terug te vallen versterkt wordt, waardoor je klachten aangejaagd worden. Wat je nodig hebt is balans, rust en vertrouwen om goed om te kunnen gaan met eventuele ontwenningsverschijnselen of een tijdelijke terugkeer van je klachten. Begeleiding en behandeling tijdens het afbouwen kan je daarbij helpen.

Behandeling

De Chinese geneeskunde richt zich op het herstellen en het bewaken van de balans. Zoals gezegd is dat precies waar het bij het succesvol afbouwen van je medicatie om draait. Ontwenningsverschijnselen zijn het gevolg van een verstoorde balans. Je systeem heeft zich ingesteld op de medicatie. Deze balansverstoring is geen ziekte. Het is een noodzakelijke stap op weg naar een nieuwe gezondere zelfstandige balans. Met behulp van acupunctuur kunnen deze ontwenningsverschijnselen goed behandeld worden. Maar acupunctuur kan in periodes waarin er veel van je gevergd wordt en je balans dus op de proef gesteld wordt,  ook preventief ingezet worden. De periode waarin je het gebruik van antidepressiva afbouwt is zo’n periode. Acupunctuur ontspant en versterkt je systeem. Het versterkt een gevoel van evenwichtigheid en welzijn. In mijn praktijk pas ik de pijnloze Japanse Toyohari acupunctuur toe, waarbij de naaldjes niet door de huid gaan.

Maar de begeleiding bestaat niet alleen de acupunctuur behandeling. Hoe die begeleiding eruit ziet verschilt sterk van persoon tot persoon. Het is afhankelijk van de klachten, de voorgeschiedenis en vooral van de hulpvraag van de client. De volgende zaken kunnen naast de acupunctuur aan de orde komen:

1. Advisering afbouwschema.

Het is goed om een afbouwschema niet te rigide te volgen. Je doet er goed aan om het tempo van het afbouwen ook af te laten hangen van wat je tegenkomt in deze periode. Dit kan gaan om ontwenningsverschijnselen, maar ook om een ingrijpende gebeurtenis of stressvolle situatie waardoor het raadzaam is om wat langzamer te gaan dan het afbouwschema aangeeft. Ongeduld werkt over het algemeen averechts. Het is niet zo belangrijk hoe lang je er over het afbouwen doet. Het is veel belangrijker dat je poging uiteindelijk slaagt. In het afbouwproces houd ik daarom een vinger aan de pols. Afwijken van het afbouwschema wordt vanzelfsprekend altijd overlegd met de behandelend arts.

2. Ontwikkeling vaardigheden

Tijdens de intake brengen we in kaart wat je zelf al aan gereedschap hebt om je balans te versterken. Wat helpt je te ontspannen Wat versterkt je inzicht? Waar put je inspiratie uit? Waar krijg je energie van? We kijken samen hoe je die zaken zo goed mogelijk in kunt zetten. Daarnaast leer ik je vaardigheden aan die je kunnen helpen om de stormen die je onderweg mogelijk tegen komt met meer zelfvertrouwen en vastberadenheid tegemoet te treden.

3. Vermijden valkuilen     

Naast het in kaart brengen van je sterke punten is het ook belangrijk oog te hebben voor je valkuilen. Als je weet wat veel stress veroorzaakt en welke dingen je uit je evenwicht halen dan kunnen we zorgen dat je dat zoveel mogelijk vermijdt of om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Het kan hierbij gaan om psychische factoren zoals je emoties en de manier erop je met jezelf omgaat, om sociale factoren zoals werk en relaties en om lichamelijke factoren zoals bijvoorbeeld nachtrust en voeding.

Vangnet

Je kunt dit begeleidingstraject zien als een vangnet dat je opvangt als je dreigt te vallen en als een vangrail die je op het juiste spoor houdt. We kijken samen hoe je zo goed mogelijk kunt sturen zodat je je einddoel veilig bereikt. 

Afspraak en vergoeding

Neem contact met me op voor het maken van een afspraak, of als je nog vragen hebt. Je bent ook van harte welkom voor een kosteloos  kennismakingsconsuls.

De kosten van de behandeling worden door de meeste verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De huidige prijzen vond je hier.

Reageren is niet mogelijk